אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

12/5 Hosting Support Team

 AXLE User Offboarding

Department responsible for disabling and archiving old Axle users